Eumeneus z Kadrii był Grekiem i sekretarzem Aleksandra Wielkiego. Po jego śmierci został Satrapą Kapadocji i Paflagonii. Nie były one wtedy pod kontrolą Imperium Macedońskiego. Wobec tego Eumeneus musiał podbić je najpierw. Mieli mu pomóc satrapowie sąsiednich prowincji, którzy jednak zignorowali rozkaz Perdikkasa. Mimo tego udało się podbić Kapadocję.

Gdy wybuchł bunt przeciwko Perdikkasowi został Eumeneus wysłany nad Morze Egejskie w celu zatrzymania ataku z Europy. Pokonał inwazyjną armię i zabił jej dowódców. Jednak Perdikkas zginął w Egipcie wobec czego Eumeneus stracił głównego sojusznika. Wysłano przeciwko niemu Antygona, który łatwo go pokonał. Eumeneus musiał schronić się w małej twierdzy Nora w Kapadocji. Wyszedł z niej dopiero po wybuchu następnej wojny domowej. Poparł w niej Poliperchona, który ustanowił go dowódcą armii w Azji. Przeprowadził wojska do Persji gdzie zmierzył się z Antygonem. Wygrał pierwszą bitwę z nim. Jednak w drugiej mimo zwycięstwa na polu bitwy stracił tabory. Żołnierze chcący odzyskać rodzinny, które w nim były wydały wodza. Został on zaraz po tym stracony przez Antygona.

Więcej o Eumeneusie.

https://www.jstor.org/stable/4436601