Który z Diadochów był pierwszym regentem Imperium?

Diadochowie 1
Correct! Wrong!