Słowianie najprawdopodobniej mają swoje początki we wschodniej Europie. Jednak nie jest pewne w jakim regionie konkretnie. Najczęściej twierdzi się iż były to tereny dzisiejszej Ukrainy. Przez długi czas byli oni nie zauważani przez historyków tworzących w Imperium Rzymskim. Wydzieliły się w tym czasie spośród nich ludy Sklawinów, Antów i Wenedów.

W końcu V wieku zaczęli przenosić się na południe i wschód. Na początku następnego stulecia pojawili się u granic Imperium Wschodniorzymskiego. Niebawem nastąpiły najazdy na jego prowincje bałkańskie. Popadli w tym czasie Słowianie w zależność od Awarów, którzy osiedlili się na terenie dzisiejszych Węgier.