Antowie pojawili się u granic Imperium Wschodniorzymskiego z końcem V wieku. Pierwszy rajd na południe od Dunaju miał miejsce w drugiej dekadzie następnego stulecia. W następnych latach rajdy powtarzały się. Aż w drugiej połowie tego wieku stali się sojusznikami Imperium. W początkach VII wieku popadli z zależność od Awarów.

Niedługo potem rozpadli się na wiele plemion. Wśród nich najważniejszymi byli Karantanie, Słowianie panońscy, Biali Serbowie, Biali Chorwaci, Siedem plemion Bułgarskich i Słowianie Greccy. Większość z tych plemion dała początek Słowianom Południowym.