Tereny dzisiejszej Chorwacji zostały zasiedlone przez Słowian w VI wieku. Długo pozostawała pod kontrolą Awarów. Chorwaci zaczęli się wyzwalać w następnym stuleciu. Krokiem ku temu było utworzenie księstwa. Obejmowało ono tylko tereny w głębi lądu. Wybrzeże Adriatyku było pod kontrolą niezależnych państewek. Chorwaci byli w tym czasie poganami.

Pod koniec VIII wieku książę Wojnomir musiał uznać zwierzchnictwo Franków. Przez kolejne lata próbowali się z niego wyzwolić. Zostali w tym okresie schrystianizowani. Toczyli w tym czasie także walki z Bułgarią. Dopiero w latach 80 IX wieku zostali uznani za niezależne państwo. Potwierdza to inskrypcja księcia Branima, której fragment widać powyżej. Za panowania następnych władców rozszerzano tereny Chorwacji. A książę Tomisław w 925 roku ogłosił się królem.