Słowianie w Alpach pojawili się w VI wieku. Sto lat później mieli utworzyć państwo plemienne. Zajmowało ono dużą część Austrii i Słowenię. Pierwszym znanym władca był Waluk. Karantia toczyła walki z Awarami. Popadała też w coraz większą zależność od Franków. Za panowania Kakacjusza w połowie VIII wieku przyjęto chrzest i uznano zwierzchność króla Franków. W kolejnych latach powtarzały się bunty pogańskie i przeciwko władzy frankijskiej. Doprowadziły one do likwidacji księstwa i włączeniu jego bezpośrednio do cesarstwa. Nastąpiło to w drugiej dekadzie IX wieku.