Seleukidzi moneta 6

Nikator

Królestwo Seleucydów było największym z państw hellenistycznych. Zostało założone przez Seleukosa Nikatora. Oryginalnie był on satrapą Babilonii, ale p, ko zwycięskich wyprawach do Persji opanował wschodnie prowincje imperium macedońskiego. Odparł ataki Antygonidów i zawarł pokój z Czandraguptą oddając mu wschodnie krańce królestwa. Po bitwie pod Ipsos rozszerzył państwo na Syrię. Zaraz przed śmiercią zajął dużą część Anatolii.

Soter

Następcą Seleukosa Nikatora został Antioch Soter. Był on jego synem. Mimo zaskoczenia nagłą śmiercią ojca z łatwością objął tron. Prowadził aktywną politykę na terenie Anatolii, gdzie próbował podbić bez powodzenia Bitynię. Pokonał celtyckich Galatów, którzy najechali Azję Mniejsza. Prowadził kilkuletnią wojnę z Egiptem. Skończyła się ona bez rozstrzygnięcia. Rozwijał i zakładał nowe miasta szczególnie w Anatolii i prowincjach perskich. Wspierał także świątynie bóstw nie helleńskich.

Theos

Kolejnym władcą tej dynastii był Antioch Theos. Zaraz po objęciu przez niego tronu wybuchła wojna z Egiptem. Seleucydzi prowadzili ją w sojuszu z Macedonią. Skończyła się ona pokojem w myśl którego ożenił się Antioch z córką władcy Egiptu – Bereniką. Rozwiódł się w tym celu ze swoją pierwszą żoną z którą miał dwóch synów. Prowadził aktywną politykę w Azji Mniejszej walcząc z tamtejszymi tyranami i Galatami. Stracił kontrolę nad Baktrią, której satrapa został samodzielnym władcą. Zakładał wiele miast w całym imperium.

O zwycięstwie Antiocha nad Galatami

https://www.jstor.org/stable/10.7834/phoenix.66.1-2.0057