Antioch Grypus był młodszym synem Demetriusza Nicatora. Po jego śmierci został królem jednak władzę sprawowała jego matka. Po kilku latach otruł ją i sam został samodzielnym władcą. Ożenił się z ptolemejską księżniczką Kleopatrą Tryfanią, z którą miał wielu synów. Po pięciu latach wybuchła wojna gdy Antioch Kyzyniekos zgłosił swoje pretensje do tronu. Był on synem Antiocha Sidatesa. Również on ożenił się z córką króla Egiptu – siostrą Kleopatry Tryfanii. W toku walk obie królowe zostały zabite. A państwo zostało podzielone na części. Każda była rządzona osobno przez niezależnego władcę. Gdy Antioch Grypus został otruty Antioch Kyzynikes zajął Antiochię. Jednak synowie zmarłego władcy go pokonali w bitwie i zabili.

Pierwszy po władzę sięgnął Seleukos Epifanes. Był najstarszym synem Antiocha VIII. Okazał się okrutnym władcą i szybko wybuchło przeciw niemu powstanie. Przewodził niemu jego kuzyn Antioch Eusebius. Szybko pokonał Seleukosa, który musiał uciekać do Cylicji. Tam zginął po kilku miesiącach w zamieszkach przeciwko podwyżkom podatków.

Antioch Eusebius musiał w tym czasie stoczyć wojnę z bratami Seleukosa: Demetriuszem Eukariosem, Antiochem Epifanesem i Filipem Filadelfosem. Zdobyli oni Antiochię i władzę w stolicy przejął Epifanes. Po kilku miesiącach Eusebius zaatakował ponownie i zabił swojego imiennika w bitwie. Zdobył ponownie Antiochię ale władzę w Syrii musiał dzielić z dwoma kuzynami. Ten stan utrzymywał się przez kilka lat. Gdy zginął miejsce po nim zajął Demetriusz. Próbował on przejąć całą Syrię atakując Filipa. Interwencja Partów zmusiła Demetriusza do kapitulacji i pójścia w niewolę do Partii.

Syria została wtedy podzielona między Filipa Filadelfosa i Antiocha Dionizosa. Po kilku latach obu ich obalił władca Armenii Tirganes. Gdy jego rządy po ponad dekadzie się skończyły interwencją Rzymu władzę objęli synowie Antiocha Eusebiusa: Seleukos Filometor oraz Antioch Asiaticus. Po kilku latach dołączył do nich syn Filipa Filadelfosa – Filip Filoromaneus. Jednak rządy całej trójki w Syrii zostały zakończone w 63 roku przez rzymian. Wcielili ją do imperium rzymskiego jako jedną z prowincji.

O Antiochu Grypusie.

https://www.jstor.org/stable/24651722