Balas

Aleksander Balas obalił Demetriusza ze wsparciem Rzymu. Przedstawiał się jako syn Antiocha Epifanesa. Jednak nie ma dowodów aby była to prawda. Wylądował w Fenicji i przez dwa lata toczyła się wojna domowa. Uzyskał pomoc od żydów. Dzięki temu wygrał bitwę z Demetriuszem i go zabił. Panował przez pięć lat. Ożenił się z córką króla Egiptu Kleopatrą Theą. Nie interesował się zbytnio rządzeniem, skutkiem czego utracono Medię na rzecz Partów.

Nicator

Demetriusz Nicator był synem Demetriusza Sotera. Po śmierci ojca musiał się ukrywać na Krecie. Zdobył wsparcie miejscowych najemników i wyruszył odzyskać tron. Po dwóch latach walk uzyskał wsparcie Ptolemeuszy. Kleopatra Thea rozwiodła się z Aleksandrem i ożeniła z Demetriuszem. Mieli dwóch synów i córkę. Dzięki temu zdobył on tron. Panował ponad pięć lat Musiał stłumić bunt syna Aleksandra. Po stłumieniu buntu wyruszył na wojnę z Partią. Po początkowych sukcesach dostał się do niewoli.

Euergetes

Wywołało to wojnę domową. Z jednej strony był generał Aleksandra -Diodotos, oraz brat Demetriusza – Antioch Euregetes. Wygrał brat i wyruszył na wyprawę do Judei. Zawarł w zamian za wysoki okup rozejm z żydami. Ożenił się z Kleopatrą Theą, z którą miał syna. Wyruszył następnie na wyprawę z Partią. Odzyskał Babilonię oraz Medię. Odrzucił propozycję pokoju i wysłał armię na leże zimowe. W tym czasie kilka miast się zbuntowało. Antioch wyruszył z gwardią aby je stłumić. Został zaskoczony niedaleko Ekbatany i zginął w bitwie.

Demetriusz uciekł w tym czasie z niewoli. Odzyskał tron i ponownie został mężem Kleopatry Thei. Wyruszył do Egiptu aby pomóc matce swojej żony w wojnie domowej. Wyprawa skończyła się porażką. Pojawił się także nowy pretendent do tronu. W następnym roku przegrał bitwę z nim pod Damaszkiem. Żona zakazała go wpuszczać do Ptolemais. Zginął chwilę potem w katastrofie statku koło Tyru.

Władza w Syrii była podzielona między Aleksandra Zabinasa wspieranego przez Egipt, twierdził on że był synem Antiocha Sidatesa. Z drugiej strony była Kleopatra Thea jako regentka Seleukosa Philometora i Antiocha Grypusa. Po dwóch latach walk Aleksander uciekł do Antiochii i podczas rabowania tamtejszych świątyń zginął. Władzę na dwa lata, aż do śmierci objęła Kleopatra Thea.

O wojnie Antiocha Euergetesa z Judeą.

https://www.jstor.org/stable/4436137