Euergetes

Ptololemeusz Euergetes był synem Ptolemeusza Filadelfosa i Arsione. Pod rządami ojca dowodził flotą. Był uczony w Bibliotece Aleksandryjskiej. Został ożeniony z córką króla Cyrenajki, Bereniką. Miał z nią czterech synów i dwie córki. Z których najmłodsza zmarła w wieku niemowlęcym. Podczas swoich rządów rozwijał Bibliotekę aleksandryjską i świątynie egipskich bogów.

Zaraz po wstąpieniu na tron Egiptu Euergetes ruszył na wojnę z Seleukidami. Jako powód ogłosił obronę swojej siostry Bereniki i jej syna. Nie zdołał ich uratować. Zdobył jednak Antiochię i przekroczył Eufratu. Wybuch powstania w Egipcie zmusił go do odwrotu. W tym czasie Seleukos odzyskał Syrię i Mezpootamię. Wojna przeniosła się na Morze Egejskie na kolejnych kilka lat. Skończyła się traktatem na mocy którego Egipt zdobył kilka miast na Morzu Egejskim oraz Seleucję w Prierii. Przez następne lata Euergetes wspierał państwa walczące z Antygonidami i Seleukidami.

Philopator

Ptolemeusz Philopator był najstarszym synem Ptolemeusza Euergetesa u Bereniki. Ożenił się ze swoją siostrą Arsione. Po wstąpieniu na tron Egiptu zabił wszystkich pozostałych braci i matkę. Dużą rolę w jego rządach odgrywali jego dworzanie, którzy rządzili często za niego. W początkowych latach musiał stoczyć wojnę z Antiochem Wielkim. Po początkowych niepowodzeniach pokonał go w bitwie pod Rafią. Wojna skończyła się bez znaczących zmian granicznych. Przez następne lata państwo Ptolemeuszy odgrywało znaczącą rolę dyplomatyczną w basenie Morza Egejskiego.

W tym czasie Egipt objęła rewolta Horunnefera. Doprowadziła ona do wielu zniszczeń w kraju. Euergetes wydawał duże sumy na rozrywki swojego dworu. Ponadto wspierał bibliotekę aleksandryjską i świątynie bogów egipskich.

O Ptolemeuszu Euergetesie.

https://www.jstor.org/stable/20190657