Epifanes

Ptolemeusz Epifanes był synem Ptolemeusza Filopatora i Arsione. Wstąpił na tron Egiptu w wieku 5 lat po nagłej śmierci swoich rodziców. Władzę pełnił wtedy w jego imieniu regent Agatokles. Zostało on obalony w wyniku buntu w Aleksandrii. Regencja była potem sprawowana przez różnych dworzan. Musieli zmierzyć się z Antiochem Wielkiem, który rozpoczął nową wojnę z Egiptem. Egipcjanie przegrali bitwę pod Panion. W tym czasie posiadłości Ptolemeuszy nad morzem Egejskim zaatakował Fillip II. Cały czas trwały bunty miejscowej ludności w Egipcie. Ptolemejska armia była w stanie odbić Teby i zdławiły powstanie w delcie Nilu. Przywódców stracono na uroczystości osiągnięcia pełnoletności przez króla w wieku 12 lat.

Ożenił się Epifanes z Kleopatrą, córką Antiocha Wielkiego. Było to część warunków pokoju, jaki zawarł z nim. Ptolemeusz miał z nią dwóch synów i córkę. Przez następne lata stłumiono bunty w Egipcie do końca. Pomagał świątyniom egipskich bogów w o wiele mniejszym zakresie niż poprzednicy. Wspierał także Bibliotekę Aleksandryjską. Za jego panowania powstał kamień z Rosetty. Próbował także za pomocą dyplomacji wzmocnić pozycję po przegranej wojnie z Seleukidami. Planował rozpocząć z nimi wojnę jednak został otruty w wieku 29 lat.

Filometor

Ptolemeusz Filometor wstąpił na tron Egiptu w wieku sześciu lat po śmierci ojca. Początkowo regencję sprawowała jego matka. Później różni dworzanie rządzili Egiptem. Gdy osiągnął pełnoletność ożenił się z siostrą Kleopatrą i dzielił tron z bratem Euergetesem Fyskonem. Wybuchła wtedy wojna z Seleukidami, którzy bez problemu zajęli deltę Nilu. Antioch Epifanes wykorzystał spory między rodzeństwem. Musiał się wycofać z Egiptu po interwencji Rzymu. Następne lata zdominowała wojna między Ptolemeuszami. Początkowo rządził Filometor, jednak Rzym zmusił go do oddania władzy bratu. Następnie odzyskał władzę nad Egiptem. Euergetes Fyskon dostał Cyrenajkę. Filometor mieszał się w wojny domowe między Seleukidami. Zginął od ran na wyprawie do Syrii. Miał dwóch synów i trzy córki.

O kamieniu z Rosetty.

https://www.jstor.org/stable/44079753