Który z Ptolemeuszy przekroczył z armią Eufrat?

Ptolemeusze moneta
Correct! Wrong!