Założycielem dynastii był Filaterios. Pochodził on z Pafalogonii, z mieszanej rodzinny grecko-pafalogońskiej. Sam był eunuchem. Początkowo służył Antygonowi Jednookiemu, z czasem przeszedł jednak na stronę Lizymacha. Uczynił on go gubernatorem Pergamonu, w którym trzymał Lizymach swój skarbiec. Gdy wybuchła wojna między jego władcą a Seleukosem szybko przeszedł na drugą stronę. Po śmierci obu królów został samodzielnym panem na Pergamonie. Oficjalnie uznawał zwierzchnictwo Antiocha Sotera. Rozbudowywał Pergamon i pomagał okolicznym miastom finansowo oraz w walce z Galatmi.

Eumenes był synem Eumeneusa, brata Filateriosa. Został władcą Pergamonu po bezpotomnej śmieci wuja. Tak jak i on uznawał oficjalnie zwierzchnictwo Seleukidów. Kilka razy jednak się przeciw nim zbuntował. Był w tym wspierany przez Ptolemeuszy. Rozszerzył swoje panowanie poza okolice Pergamonu. Toczył częste walki z Galatami. Próbował imitować władców hellenistycznych bijąc monety i organizując święta na swoją cześć. Nie ogłosił się jednak królem.

Więcej o Filaterosie dowiecie się tutaj.

https://www.jstor.org/stable/43607226