Założycielem dynastii był Boterias. Panował on w pierwszej połowie IV wieku p.n.e. i odparł atak macedońskiego generała Kallasa. Dzięki temu Bitynia nie stała się częścią Imperium Alexandra Wielkiego.

Jego następcą był Bas, który był jego synem. Panował w drugiej połowie IV wieku p.n.e. Odparł on atak macedońskiego generała Kallasa. Dzięki temu Bitynia nie stała się częścią Imperium Alexandra Wielkiego.

Zipoetes był synem Basa. Panował przez parędziesiąt lat na przełomie IV i III wieku p.n.e. Był pierwszym władcą, który ogłosił się królem. Próbował zająć Chalkedon, ale został powstrzymany przez armię wysłaną przez Antygona Jednokiego. Dopiero po jego śmierci zdobył to polis. Założył również nazwane od jego imienia Zipoetium. Wprowadził także erę Bityńską. Liczono według niej lata w dużej części Azji Mniejszej, a zaczynała się od daty jego koronacji.

Po nim na tron wstąpili dwaj jego synowie, Nicodemes i Ziopetos. Wywołało to wojnę domową, która chwilowo doprowadziła do podziału królestwa na dwie części. Skończyło się to gdy Nicodemes wezwał na pomoc Galów. Po zakończeniu konfliktu pozostali oni w Azji Mniejszej, łupiąc ją i zakładając Galację. W następnych latach wielokrotnie wspierali Bitynię w walkach z Seleukidami. Sam Nicodemos rozwijał w tym czasie królestwo. Założył Nikodemię, która stała się stolicą państwa. Pozostawał w ścisłym sojuszu z Herakleją Pontyjską. Był pierwszym z monarchów Bitynii, który bił monety, w tym tą widoczną powyżej.

Jeśli ktoś jest zainteresowany dodatkowymi informacjami na temat przybycia Galatów to zapraszam do poniższego artykułu.

https://www.jstor.org/stable/j.ctt46n1n2.8