Ziaelas był najstarszym synem Nicodemosa i jego pierwszej żony Dizaltei. Po śmierci ojca władzę objęła jego druga żona Etazeia w imieniu swoich synów. Zialeas nie uznał jej władzy i rozpoczął wojnę z nią. Pokonał ją w ciągu roku i zmusił ją do ucieczki do Macedonii. W następnych latach włączył się w konflikt pomiędzy Seleukosem Kallininkosem a Antiochem Hieraxem. Zatakował drugiego z nich, później jednak zawarł z nim sojusz i wydał córkę za niego. Założył miasto nazwane swoim imieniem. Zginął w bitwie z Galatami.

Pursias Cholus szybko pomścił swojego ojca Ziaelesa i pokonał Galatów. Prowadził następnie zwycięską wojnę z Bizancjum. W następnych latach prowadził walki z Pergamonem i Herakleją Pontyjską, którą oblegał. We wszystkich tych konfliktach rozszerzył teren królestwa. Zawarł sojusz z Macedonią, żeniąc się z córką Demetriusza Dosona i dostając dwa miasta od Filipa V. Przygarnął Hannibala, który pomógł mu budować flotę i zbudować miasto Pursa. Był neutralny w wojnie między Rzymem a Antiochem Magasem.

Purisas Cynegus objął tron po śmierci ojca, imieniem którego został nazwany. Prowadził wojnę z Pontem, wygraną i z Pergamonem przegraną. Ożenił się z córką Perseusza. Pod koniec życia próbował zabić swojego syna Nicodomosa, którego podejrzewał o próbę buntu.