Tigranes

Tigranes Wielki był synem poprzedniego władcy z dynastii Artaksydów. W młodości był przetrzymywany na dworze partyjskim. Zaraz po wstąpieniu na tron został zmuszony do oddania kilku dolin na granicy z Partią i wydania córki za Gotarzesa. Sam Tigranes natomiast zmusił do posłuszeństwa armeńską arystokrację i zlikwidował królestwo Sophane. Zawarł sojusz z Pontem, żeniąc się z córką jej króla, Kleopatrą.

Po śmierci władcy Partii – Mitrydatesa zaczął Tigranes podbijać okoliczne królestwa. Najechał Syrią, która znajdowała się wtedy w stanie wojny domowej między Seleukidami. Bez problemu ich wypędził i zaprowadził spokój. Założył nową stolicę Armenii – Tigranocentą i przyjął tytuł Króla Królów. W następnych latach wspierał Pont w wojnie z Rzymem. Skończyło się to najazdem ich na Armeniem i złupieniem jej stolicy. Utracił imperium, ale za wysoką kontrybucję Rzymianie pozwolili mu zachować Armenię.

Artavades

Po śmierci Tigranesa władcą Armenii został Artavasdes. Wzorem ojca przyjął tytuł Króla Królów. Był sojusznikiem Rzymu gdy Krassus zatakował Partię. Sam musiał się wtedy bronić przed atakiem partów. Wydał wtedy siostrę za syna króla Partii. W następnych latach wspierał Marka Antoniusza, jednak podczas jego wojny z Partią zdradził go. Został wtedy wzięty przez niego do niewoli. Po bitwie pod Akcjum został zabity przez Kleopatrę.

O numizmatyce Tirganesa przeczytasz tutaj:

https://www.jstor.org/stable/43573745