Który z myślicieli nie pisał o pokoju?

Falanga
Correct! Wrong!