Które miasto, było twierdzą broniącą Anatolii przeciwko Galatom?

Correct! Wrong!


Więcej na temat losów polis w Anatolii po pokoju w Apamei poniżej.

https://www.jstor.org/stable/4476840