W którym dramacie ukazano Kleona?

Correct! Wrong!