Kończymy historię cywilizacji Bliskiego Wschodu i przechodzimy do starożytnej Grecji. Aby łatwiej orientować się na jej terenie możecie skorzystać z powyższej mapki .