Strona o historii antycznej

Tag: Hellada (Page 1 of 7)

Igrzyska pytyjskie

Igrzyska Pytyjskie rozgrywano co cztery lata. Zawsze w drugim roku olimpiady. Były świętem na cześć Apolla i zabicia przez niego węża Pythona. Nie jest pewne kiedy odbyły się pierwsze panheleńskie igrzyska w Delfach. W 582 roku miała mieć miejsce wojna święta której powodem był konflikt o opłaty na pielgrzymów. Kontrolę nad igrzyskami sprawowała rada Amfiktionów. Igrzyska rozgrywano cały czas aż do 424 kiedy odbyły się po raz ostatni.

Oprócz biegów, panakrationu, zapasów, boksu i pentatlonu odbywały się inne zawody. Były to wyścigi rydwanów, koni oraz dyscypliny muzyczne, taneczne i w malowaniu. Zwycięzca dostawał wieniec z liści laurowych. Wielu spośród zwycięzców uwiecznił w swoich pieśniach Pindar.

O pieśniach na cześć zwycięzców igrzysk pytyjskich.

Igrzyska Istmijskie

Igrzyska Istmijskie odbywały się co dwa lata. Na rok przed igrzyskami w Olimpii i rok po nich. Były formą upamiętnienia samobójczej śmierci Melissosa. Zginął on w reakcji na zabicie Aketona przez władcę Koryntu Ariachasa. Igrzyskami panheleńskimi stały się około roku 582 p.n.e. Podczas zawodów miał miejsce rozejm dzięki czemu zawodnicy z zwaśnionych państw mogli brać w nich udział. Zawody trwały cztery dni. Od końca 3 wieku p.n.e. mogli w nich brać udział rzymianie. To podczas zawodów istmijskich w 196 p.n.e. ogłosili wolność Grecji. Zawody zakończyły się za czasów Teodozjusza Wielkiego.

Rozgrywano na nich zapasy, panakration, boks, wyścigi rydwanów oraz muzyczny i poetycki konkurs. W tym ostatnim mogły brać udział kobiety. Zwycięzca zawodów otrzymywał wieniec z selera. Jednym z najsłynniejszych zwycięzców był Kleitomachos, który wygrał w trzech konkurencjach na jednych igrzyskach.

Więcej o Igrzyskach Istmijskich.

https://www.jstor.org/stable/501451

Igrzyska w Nemei

Igrzyska w Nemei odbywały się co dwa lata. W pierwszym i trzecim roku olimpiady. Były powiązane z mitem, w którym Herakles pokonał lwa z Nemei. Odbywały się na cześć Zeusa. Nie jest pewne kiedy stały się zaczęły. Jest pewne że w roku 573 były już ogólnogreckie. Kontrolę nad nimi sprawowało od wtedy Argos. Nagrodą za zwycięstwo był wieniec z liści selera. Igrzyska odbywały się cały czas w epoce hellenistycznej i dotrwały do epoki rzymskiej. Nie jest wiadome kiedy odbyły się po raz ostatni.

Zawodnicy brali udział w zawodach nago. Składały się na nie biegi, zapasy, panakration i wyścigi w zbroi. Ponadto odbywały się wyścigi koni, rydwanów i pentathlon. Zwycięzcy zawodów nie byli tak sławni jak igrzysk olimpijskich,

O igrzyskach w Nemeii

https://www.jstor.org/stable/148328

Igrzyska Olimpijskie

Pierwsze Igrzyska w Olimpii miały odbyć się w 776 roku. Przez długi czas ograniczały się do biegów na różnych dystansach. Pierwszy był na długość stadionu czyli około 180 metrów. Biegano nago a na stadionie mieściło się około dwudziestu biegaczy. Pierwszym zwycięzcą był Koroibos z Elidy. Dopiero po około stu latach zaczęły pojawiać się inne zawody.

O początkach igrzysk olimpijskich.

https://www.jstor.org/stable/4433025

Gimnazjon

Centrum sportu w każdym polis greckim był Gimnazjon. Znajdowały się w nim pomieszczenia do przygotowania do zajęć jak i duży plac do ćwiczeń. Były gimnazjony początkowo budowane z drewna, później z kamienia. W każdym byli nauczyciele dbający o właściwy przebieg ćwiczeń. Były to najczęściej zapasy, biegi lub rzuty przedmiotami.

O wpływie Gimnazjonu na rozwój sportów walki.

https://www.jstor.org/stable/24699934

Sport w Antycznej Grecji

Sport był powszechnie uprawiany w antycznej Grecji. Każde polis miało gimnazjon, w którym odbywały się ćwiczenia sportowe. Najczęściej miały one miejsce nago. Często odbywały się zawody przy okazji świąt religijne. W najbliższych częściach zajmiemy się tym tematem.

Prawo w Atenach

Najbardziej znanym prawem jest prawo ateńskie. Rozwijało się ono od czasów królewskich w IX wieku p.n.e. Pierwsza próba jego spisania miała miejsce za Drakona w VII wieku p.n.e. Kolejne próby podejmowali Solon i Klejstenes. W czasach Peryklesa nastała demokracja. Główną rolę w uchwalaniu praw miało zgromadzenie obywateli. Upadała ona w wynik wojny peloponeskiej. Po rządach trzydziestu tyranów ponownie spisano prawa. Zachowało się wiele inskrypcji, glinianych ostraków oraz mów wygłaszanych w sądach i zgromadzeniach publicznych.

Więcej o prawie w Atenach.

https://www.jstor.org/stable/44157492

Prawo konstytucyjne

prawo

Polis greckie miały prawa regulujące relacje w państwie. W dużej mierze były one oparte na zwyczajach. Oprócz nich istniały również prawa skodyfikowane w dokumentach. Regulowały one główne zasady funkcjonowania polis. Nie było nich jednoznacznego rozdziału różnych władz w polis. Istniały jednak w niektórych państwach metody regulacji jednej władzy przez inną. Każde państwo miało inny, czasami zmieniający się ustrój. Często toczyły się wojny o niego.

O głosowaniu w Grecji

https://www.jstor.org/stable/arion.24.2.0001

Prawo lokalne

Prawo wewnętrzne w Polis greckich było rozbudowane. Różniło się w zapisach zależnie od statusu osoby. Obywatel miał większą ochronę niż inne grupy mieszkańców państwa. Również wśród nich były duże różnice. Prawo zostania obywatelem każde polis samo ustalało. Prawo dotyczyło zarówno relacji handlowych, ziemi jak i dziedziczenia. Wiązały się z tym prawa o adopcji oraz dotyczące niewolników. Prawo greckie rozwijało się od czasów archaicznych aż do hellenistycznych.

O sytuacji prawnej ówczesnych niewolników.

https://www.jstor.org/stable/10.7834/phoenix.70.1-2.0064

« Older posts

© 2023 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑