Wojna Trojańska miała wybuchnąć z powodu porwania Helleny, żony króla Sparty przez księcia Trojańskiego. Opisał ją w swoich pieśniach Homer. Większość historyków uważa dziś że jest to tylko mit i samego konfliktu nie było.

Więcej o wojnie trojańskiej

https://www.jstor.org/stable/43655704