OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najczęstszym okrętem w Grecji były Triery. Były to galery czyli łodzie poruszane za pomocą wioseł. Były ich trzy rzędy, jeden nad drugim a każde było poruszane przez jednego wioślarza, jak widać na płaskorzeźbie. Do walki używano taranu, próbowano nim zatopić wrogi okręt lub go unieruchomić.

Więcej o Trierach.

https://www.jstor.org/stable/4431893