Acropole1

Grecy nie utworzyli jednego państwa. Zamiast tego istniało wiele małych państewek. Niektóre składały się z kilku wiosek. Większość miała centrum w lokalnym mieście. Miejscowości te miały świątynie na wysokim wzgórzu jak Akropol w Atenach. Znajdowała się tam również twierdza, w której chroniono się na wypadek ataku.

Więcej na temat polis dowiesz się tutaj.

 

https://www.jstor.org/stable/4436692