Greece_Corinth_Temple_of_Apollo

Greckie świątynie początkowo były budowane z drewna. Jednak dość szybko zastąpili je kamieniem. Nie zmieniono układu w jakim je wznoszono. Najbardziej zauważalną ich cechą są kolumny. Inspirowane były one pniami drzew, które podpierały wcześniejsze drewniane świątynie.

 

Więcej o wczesnych światyniach greckich.

https://www.jstor.org/stable/10.2972/hesperia.86.2.0205