Athenskouros

Jednymi z najstarszych rzeźb greckich były Kurosy. Były to przedstawienia nagich mężczyzn w postawie stojącej. Ręce były opuszczone po bokach, a jedna noga wysunięta lekko do przodu. Robiono je z marmuru i stawiano w świątyniach jako dary dla bogów. Wiele z tych posągów dotrwało do naszych czasów uszkodzonych jak ten powyżej.

Więcej na temat Kurosów.

https://www.jstor.org/stable/20627645