Terracotta_stamnos_(jar)_MET_DP325379_cropped_white-bg

Ceramika czerwonofigurowa zastąpiła czarnofigurową. Jej produkcja polegała na pomalowaniu całego naczynia na czarno i wypaleniu. Następnie ścierano go w miejscach gdzie miały być dekoracje. Pozwalało to na otrzymanie bardziej skomplikowanych obrazów niż w poprzednim stylu. Podobnie jak wcześniej dominowały sceny z mitologii. Natomiast centrum produkcji ceramiki przeniosło się do Aten.

Dodatkowe informacje o wazach greckich

https://www.jstor.org/stable/44082094