Terracotta_amphora_(jar)_MET_GR199_white-balanced_white-bg

Po stylu orientalizującym przyszedł czarnofigurowy. Pojawiły się w nim wizerunki ludzi. Obrazy na nich tworzono za pomocą malowania postaci. Reszta wazy była bez malunków.  Po wypaleniu ceramiki pomalowana jej część miała czarny kolor a reszta pozostawała czerwona. Najważniejszym ośrodkiem produkcji ceramiki pozostawał Korynt.

Więcej o wazach greckich

 

https://www.jstor.org/stable/10.3764/aja.116.3.0461