Hezjod urodził się w Azji mniejszej, ale całe życie spędził w Beocji. Był pasterzem i spierał się z bratem o spadek po ojcu. Uważał że przegrał proces z nim z powodu przekupienia sędziów. W Pracach i Dniach opisywał życie pasterzy. Natomiast w Teogonii przedstawił grecką wizję powstania świata.

Dodatkowe informacje o Hezjodzie

https://www.jstor.org/stable/24560465