Safona jest najstarszą znaną poetką grecką. Pochodziła z arystokratycznej rodzinny. Tworzyła na wyspie Lesbos. Uczyła kobiety gry na lirze. Swoje wiersze poświęcała swojej córce oraz uczennicom. Wiele z nich ukazywało miłość do nich żal, gdy wychodziły za mąż. Była wysoko ceniona już w starożytności. Od miejsca jej zamieszkania powstało określenie miłości lesbijskiej.

O grupie kierowanej przez Safonę.

https://www.jstor.org/stable/40379149