Plemiona słowiańskie zaczęły osiedlać się na terenie dzisiejszej Bułgarii w drugiej połowie VI wieku. Sto lat później przybyli na ten teren tureccy Protobułgarzy. Ich wódz Asparuch pokonał wojska Bizantyjskie i uzależnili od siebie Słowian zamieszkujących północną Bułgarię. Stolicę ustanowili w Pliska, z czasem przeniesiono ją do Wielkiego Presławia.

Bułgaria toczyła przez wiele lat wojny z Bizancjum. Zdarzały się jednak krótkotrwałe sojusze. Największą świetność imperium osiągnęło za czasów Kruma na początku IX wieku, który zdobył środkową Bułgarię oraz dużą część doliny panońskiej. Kolejny okres świetności był za panowania Symeona Wielkiego na przełomie IX i X w. Bułgaria zajęła wtedy Macedonię i dużą część Serbii. Doszło nawet do oblężenia Konstantynopola przez armię bułgarską. Nastąpiła wtedy również chrystianizacja państwa.

Po śmierci Symeona państwo zaczęło chylić się ku upadkowi. W drugiej połowie X wieku została najechana przez Rusinów. A kilka lat później wojska Bizantyjskie podbiły Bułgarię. Do początku następnego stulecia przetrwały jeszcze resztki państwa na terenie Macedonii. Ale i one uległy Bizancjum.