Nad Neretwą leżało państwo Zahumlan. Osiedlili się oni w pierwszej połowie VII wieku. Wcześnie stali się niezależni od Serbii. Jednak w połowie IX stulecie jak inne państwa regionu zostali uzależnieni od Bizancjum. Przyleli wtedy również chrześcijaństwo. Odparli próbę inwazji ze strony Serbii na początku X wieku. dzięki sojuszowi z Bułgarią. W następnych latach stali się częścią Bizancjum. Próby wyzwolenia się na początku XI stulecia nie udały się. W następnych latach podbici zostali przez Duklę.

Najbardziej na północy spośród państw Primorja leżała Pagania. Założyli ją Narentanie w wieku VII. W IX wieku z powodów piractwa mieli konflikty z Wenecją. Wezwała ona na pomoc flotę bizantyjską. Pod koniec tego stulecia popadli w zależność od Serbii. Cały czas uprawiali piractwo. Dopiero w ostatnich latach X wieku flota wenecka ich pokonała. I ukróciła ich piractwo. Następne stulecie było końcem niezależności Paganii po podbiciu jej przez króla Chorwacji Piotra Krzesimira Wielkiego.