Array

Na terenie północnej Grecji w wieku VII osiedliło się wiele plemion słowiańskich. Byli to Draguwici, Brsjacy, Jeziercy, Milingowie, Rynchyni, Saguadyci, Strumianie, Wajtunowie i Welegzeyci. Zajmowali tereny od Macedonii aż do Peloponezu. Łupili pobliskie tereny Greckie oraz wyspy Morza Egejskiego. Współpracowali z Awarami, z którymi wyprawili się na Konstantynopol. Wielokrotnie oblegali Tessalonikę w VII wieku. Wszystkie ataki skończyły się jednak niepowodzeniem.

W VIII wieku Bizancjum zaczęło zdobywać kontrolę nad nimi. Początkowo polegało to na najazdach i uprowadzaniu w niewolę Słowian. Jednak pod koniec stulecia udało się rozciągnąć władzę nad częścią z nich. W IX wieku Bułgaria zdobyła kontrolę nad niektórymi z plemion. W całym tym czasie postępowała chrystianizacja miejscowych Słowian.