Euergetes

Po śmierci Ptolemeusza Filometora próbowano osadzić na tronie Egiptu jego syna Neosa Filometora. Jednak po miesiącu zabił go stryj Euergetes Fyskon, który był w tym czasie władcą Cyrenajki. Ożenił się on z siostrą i wdową po bracie Kleopatrą. Kilka lat później ożenił się z córką żony, również Kleopatrą. Wywołało to konflikt z pierwszą żoną. Rzym wysłał nawet Scypiona Młodszego, aby rozwiązał spór. Nie udało mu się tego dokonać. Po kilku latach wybuchła wojna domowa o władzę nad Egiptem. Wybuchło również powstanie lokalnej ludności w Górnym Egipcie. Kleopatra na kilka lat wypędziła brata i córkę z Królestwa. Jednak Euergetes Fyskon odbił Aleksandrię. Siostra wróciła na ostatnie swoje lata do Egiptu. Jej brat przeżył ja o kilka lat.

Soter

Tron odziedziczył po nim jego syn Ptolemeusz Soter. Początkowa rządziła jego matka Kleopatra. Ożeniła swego syna z jego siostrą, Kleopatrą. Jednak szybko się rozwiedli i wydano ją z Seleukidę. Ptolemeusz ożenił się wtedy z drugą siostrą Kleopatrą Selene. Dokonał w tym czasie interwencji w Syrii, popierając Antiocha Kyzykianesa. Kilka lat później wybuchł konflikt między synem i matką. Soter musiał uciekać na Cypr.

Alexander

Tron objął Ptolemeusz Alexander, syn Euergetesa Fyskona. Rządził on wspólnie z matką Kleopatrą. Wypędził brata z Cypru do Cyrenajki. Ożenił się z Kleopatrą Selene. Następnie zaatakował Judeę i zawarł sojusz z Antiochem Grypusem, oddając mu własną żonę. Niedługo potem jego matka umarła, a Alexander ożenił się z Bereniką, córką jego brata i Kleopatry Selene. W tym czasie ponownie wybuchło powstanie Egipcjan. Alexander musiał uciekać z Aleksandrii. Zginął niedługo potem na Cyprze.

Na tron wrócił Soter. Szybko stłumił bunt Egipcjan. Nie udało mu się odzyskać Nubii. Mimo próśb Rzymu nie wysłał pomocy. Jako swoją następczynię uczynił córkę Berenikę. Została zamordowana po roku. Mimo wojen wszyscy władcy wspierali świątynie egipskie oraz Bibliotekę aleksandryjską.

Więcej na temat wojny domowej przeczytacie tutaj.

https://www.jstor.org/stable/20184061