kolonie

Terytorium

Seleukidzi zakładali kolonie na całym terenie swojego imperium. W szczególności zasiedlali Anatolię, Babilonię, Medię, Mezopotamię i Syropalestynę. Jednak najwięcej miejscowości powstało z ich inicjatywy w północne Syrii. Mieściło się tam ich centrum władzy. Wszystkie te tereny posiadały ośrodki miejskie założone jeszcze przed podbojem przez Aleksandra. Miasta te pomagały kontrolować miejscową ludność. Ponadto stawały się centrami gospodarczymi i kulturowymi. Dzięki temu następowała hellenizacja lokalnej ludności. Ponadto dostarczały żołnierzy od armii Seleukidzkiej.

Ekonomia

Miasta seleukidzkie były ważnymi centrami ekonomicznymi. We wszystkich istniał warsztaty rzemieślnicze. Niektóre kolonie były znane ze specyficznej produkcji. Była to między innymi Seleukia nad Tygrysem znana z produkcji ceramiki łączącej cechy Greckie jak i Mezopotamskie oraz Apamea nad Orontesem będąca ważnym ośrodkiem produkcji uzbrojenia. Wokół tych miejscowości istniało także wiele wsi produkujących żywność zarówno na lokalny rynek, jak i na eksport. Ponadto wiele z koloni leżało w pobliżu kopalni, jak chociażby Ai-Khanoum. Większe miasta były także centrami handlu międzynarodowego. Wśród nich była Antiochia nad Orontesem, Antiochia w Susianie, Seleukia nad Tygrysem, Seleukia w Prierii.

Ustrój

Kolonie miały ustrój podobny do zwykłych greckich Polis. Ludność w nich dzieliła się na demy i fyle. Miasta miały gromadzenie obywateli, radę starszych sądy jak i innych urzędników. Podejmowali oni decyzje na lokalnym poziomie. Nie miały jednak niezależności, gdyż wszelkie sprawy wykraczające poza ich granice podlegały królowi. Mógł on także interweniować jeśli sprawy w mieście przyjmowały niepomyślny dla niego kierunek. W większości miast znajdował się jego namiestnik. Zajmował się on pilnowaniem nad poborem podatków i żołnierzy do armii Seleukidów.

Osadnicy

Osadników Seleukidzi sprowadzali z Grecji oraz Macedonii. Sporadycznie byli to mieszkańcy Tracji lub różnych krain Azji Mniejszej. Wiele miast swoją nazwą odwoływało się do miejsc pochodzenia osadników. Tak było chociażby z Edessą w Mezopotamii oraz Beorią, Amphipolis i Maroneja w Syrii. Wszystkie one przywodziły swoją nazwę od miast lezących w Macedonii.

Jeśli więcej chcesz się dowiedzieć o imperium seleukidzkim zapraszam poniżej.

https://www.jstor.org/stable/24668172