syrii

Alexandretta

Wedle jednych z relacji miasto miało zostać założone przez Aleksandra Wielkiego po bitwie pod Issos. Inne opowieści wskazuj na Antygona jako port Antigoneii. Miasto nie rozwinęło się z uwagi na Seleucię w Pierii i Antiochię nad Orontesem. Niewiele zachowało się także z czasów antycznych. Jest jednak zasiedlona aż do dzisiejszych czasów.

Antiochia w Pierii

Ta Antiochia miała zostać założona na miejscu starego fenickiego miasta. Zwane było ono wcześniej jako Aradus i leżało na wyspie u wybrzeży Syrii. Kolonią grecką miało się stać za czasów Antiocha Theosa. Miejscowa ludność nie została wysiedlona. Miasto było cały czas ważnym portem. Wyspa jest wciąż zamieszkana. Niewiele pozostało na niej zabytków ze starożytności.

Arethousa

Miasto zostało założone przez Seleukosa Nikatora. Jego mieszkańcy mieli pochodzić z Chalkidyki. Najprawdopodobniej istniała tam wcześniej miejscowość syryjska. Osadnicy macedońscy ją zhellenizowali. Na początku naszej ery Artheousa była stolicą królestwa Emesanów. Było to arabskie księstwo zależne od Rzymu, które istniało w początkowych latach cesarstwa. Powyższa płaskorzeźba jest z sarkofagu pochodzącego z tego miasta. Jest ono wciąż zasiedlone.

Arsione

Nazwa Arsione pojawiała się w kilku miejscach Syrii. Jedna z nich maiła leżeć w dolinie Bekka. Nie jest znana jednak dokładna pozycja, ani data powstania miasta. Położenie tego miasta jest dyskusyjne. Nazwa Arsione jest związana z relacjami Seleukidów z Ptolemeuszami.

Beroia

Nazwa tego miasta jest związana z regionem Macedonii, z której pochodzili jego osadnicy. Miasto założył Seleukos Nikator. Wcześniej miała leżeć w tym miejscu miejscowość aramejska. Była jedną z większych miejscowości Cyrrhesyrii. W tym mieście miano stracić Menealosa – arcykapłana światyni Jerozolimskiej. W czasie wojen domowych często toczono o nią walki. Wiązało się to ze znajdowaniem się na szlaku handlowym. Dzisiaj na jej miejscu leży Aleppo. Z czasów hellenistycznych do dzisiaj współczesności zachowało się niewiele zabytków. Wśród nich jest cytadela miejska, która miała zostać zbudowana przez Seleukosa Nikatora. A w następnych epokach była rozbudowywana.

Więcej o Seleukidzkiej administracji poniżej.

https://www.jstor.org/stable/24667802