cyrrhestyci

Daphne

Miasto było jednym z wielkich sanktuariów Apolla. Zostało założone przez Seleukosa Nikatora w górach Cyrrhestyci na południowy zachód od Antiochii nad Orontesem. W miejscowości znajdowały się wielkie świątynie Apolla i Artemidy. Było to centrum religijne Seleukidów, którzy często korzystali z niego aby świętować ważne wydarzenia. Igrzyska rozgrywały się w tym sanktuarium aż do czasów chrześcijańskich.


Epifanea

Miasto założone na miejscu istniejącego od dawna Hamath. Grecką kolonię ustanowił Antioch Epifanes i nazwał ją od swojego przydomka. Miasto leży na równinie Al-Ghab, której zdjęcie jest widoczne powyżej. W mieście miała istnieć mennica. Miasto jest wciąż zamieszkane, obecnie znane jako Hama. Nie zachowało się jednak wiele zabytków z czasów hellenistycznych. Z czasów rzymskich przetrwał akwedukt. Wykopaliska pozwoliły odkryć wiele monet oraz ceramiki z tego miasta. Wskazuje to na jego znaczenie jako lokalnego centrum ekonomicznego.


Gindaros

Gimdaros miało być jednym z miast Cyrrhestyci. Był to region Syrii leżący na północ od Antiochii, między górami Amanus a Eufratem. Osadnictwo Macedońskie było wyjątkowo rozpowszechnione na tym terenie. Wykopaliska doprowadziły do odkrycia wielu pozostałości po mieście. Zachowały się także resztki murów z czasów rzymskich. W ich pobliżu leży dziś miasto Jindares.


Heierapolis koło Bambyke

Miejscowość była zamieszkana na długo przed przybyciem Macedończyków. Istniało w niej sanktuarium Atargatis. Bambyke może oznaczać nazwę miasta sprzed podboju. Greckie miasto zostało założone przez Antiocha Sotera. Królowie rozbudowali sanktuarium oraz zbudowali świątynie greckich bogów. Dzięki temu jak i położeniu na głównym szlaku z Antiochii nad Orontesem do Seleucii mad Tygrysem rozwijało się. Stało się głównym miastem Cyrrhestyci. W mieście istniała mennica.  Do dzisiejszych czasów zachowało się niewiele zabytków. Obecnie w jego miejscu leży Manbij.


Heierapolis koło Bambyke

Miejscowość była zamieszkana na długo przed przybyciem Macedończyków. Istniało w niej sanktuarium Atargatis. Bambyke może oznaczać nazwę miasta sprzed podboju. Greckie miasto zostało założone przez Antiocha Sotera. Królowie rozbudowali sanktuarium oraz zbudowali świątynie greckich bogów. Dzięki temu jak i położeniu na głównym szlaku z Antiochii nad Orontesem do Seleucii mad Tygrysem rozwijało się. Stało się głównym miastem Cyrrhestyci. W mieście istniała mennica.  Do dzisiejszych czasów zachowało się niewiele zabytków. Obecnie w jego miejscu leży Manbij.


Heraklea nad morzem

Było to małe miasto leżące na północ od Laodikei nad morzem. Inny przydomek pod którym była znana to w Pierii lub w Fenicji. Nie jest wiadome kiedy , ani przez którego króla miasteczko zostało założone. Nie zachowało się zbyt wiele zabytków z tej kolonii.  Podobnie nie ma zbyt wielu informacji z źródeł pisanych o tej Herakleii. Wykopaliska potwierdziły jednak istnienie tego miasta.


O wyżywieniu armii seleukidzkiej, która w dużej części pochodziła z Cerrhestici przeczytacie poniżej.

https://www.jstor.org/stable/antiqclassi.78.87