libanu

Kyrrhos

Kolonia ta miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora. Miasto miało ochraniać północna granicę imperium. Osiedlano tam wielu żołnierzy. Była ówcześnie stolicą satrapii Cyrrhesityci. Istniała w mieście mennica oraz świątynia Ateny Kyrrhestis. Miasto miało układ hipodamejski z główną ulicą biegnącą z północy na południe. Większość pozostałości jakie się zachowały z Kyrrhos pochodzi z epoki rzymskiej.


Laodicea koło Libanu

Miasto założone zostało na miejscu starej miejscowości Kadesh. Nie wiadomo który władca zbudował tą kolonię. Możliwe że był to Seleukos Nikator lub Calinincus. Mieli nazwać miasto na cześć swojej matki. W mieście mogła istnieć przez pewien czas mennica. Udało się odkryć kilka monet pochodzących z Laodicei koło libanu. Przeprowadzono także wykopaliska, które pozwoliły ustalić położenie miasta.


Larissa w Syrii

Miasto powstało na miejscu istniejącej osady aramejskiej. Została zasiedlona przez kawalerzystów tesalskich. Seleukidom kolonia ta dostarczała świetnych kawalerzystów. Larisssa podlegała administracyjnie Apameii. Nie jest pewne czy Seleukos Nikator czy też jego syn założył miasto. W kolonii miała istnieć mennica produkująca brązowe monety.  Larissa miała brać aktywny udział w wojnach domowych Seleukidów.


Nicopolis

Kolonia miała zostać założona przez Alexandra na miejscu zwycięskiej bitwy pod Issos. Nie jest jednak znana dokładna lokalizacja miasta. Istnieje kilka możliwych lokalizacji. Prawdopodobnie znajdowała się w mieście mennica, gdyż odnaleziono monety pochodzące z niej.


Seleucia koło Belosa

Kolonia miała zostać założona przez Seleukosa Nikatora, bądź jego syna. Dokładna jej lokalizacja nie jest znana. Najprawdopodobniej leżała niedaleko Apameii. Możliwe iż przydomek pod jakim jest znane miasto oznacza góry. Inne wytłumaczenie może wskazywać na rzekę Orontes.


Seleucia nad zatoką Issos

Kolonia ta miała powstać na miejscu starej osady Rhossos. Założyć ją miał Seleukos Nikator. Nie udało się jednak potwierdzić dokładnej jej lokalizacji. Wiadomo jednak iż istniała w niej mennica wybijająca brązowe monety. Została uwieczniona także w inskrypcji w świątyni Hekate w Satronikeii.


Więcej na temat wykopalisk w Laodicei koło Libanu przeczytasz poniżej.

https://www.jstor.org/stable/1357822