Egiptu

Euergetes

Wiemy na temat tego miasta niewiele. Miało zostać założone przez startega Tebaidy, Beothiusa. Jako lokalizacje proponowana była najczęściej Krokodilopolis, Lykopolis i Kynpolis. W mieście miały znajdować się przynajmniej dwie agory.


Apollonopolis Magna

Stare miasto Egipskie, które za czasów Ptolemejskich stało się jednym z ważnych ośrodków religijnych jak i administracyjnych. Znajdowało się w południowym Egipcie. Było stolicą nomu i mieściły się w niej dwie świątynie. Większa z nich, poświęcona Horusowi zachowała się do dzisiaj. W epoce rzymskiej w mieście stacjonował Legion II Trajana. Miał za zadanie osłaniać Egipt przed agresją z Nubii.


Athribis

Miasto leżało w Delcie Nilu. Istniało od bardzo dawna. Jednak pod rządami Ptolemeuszy się znacznie rozwinęło. Produkowano w nim na masową ilość ceramikę. Istniały w mieście łaźnie oraz świątynie, wśród nich najważniejsza była Izydy. Miasto opustoszało dopiero za czasów arabskich.


Heraklejon

Leżał on nad Kanopskim ujściem Nilu. Był bliskim przedmieściem Aleksandrii. Miasto było ważnym portem i ośrodkiem wypoczynkowym. Nazwane zostało na cześć Hereklesa. Pod koniec drugiego wieku p.n.e. duża cześć z niego została zalana. Resztki miasta istniały aż do VIII wieku gdy również znikła pod wodą. Stella na obrazku powyżej pochodzi z tego miasta. Datuje się na rządy Ptolemeusza Fyskona.


Krokodilopolis

Istniało od bardzo dawna w oazie Fajum. Za czasów Ptolemejskich nastąpił ponowny jego rozwój. Było jednym z ważniejszych ośrodków produkcji zboża w Egipcie. Za czasów rzymskich rozpowszechniła się praktyka składania do grobów ciał z namalowanymi wizerunkami zmarłych.


Naucartis

Pierwsze greckie miasto założone na terenie Egiptu jeszcze w VI wieku przez osadników z Miletu. Zamieszkiwali go jednak grecy z całej Hellady. Leżało nad Kanopskim ujściem Nilu. Do czasów Ptolemejskich było jedynym polis w Egipcie i ważnym ośrodkiem handlowym. Później jego rola podupadła, kosztem szybko rozwijającej się Aleksandrii. W czasach rzymskich wychowało się w nim wielu sofistów i oratorów.


Więcej o Heraklejonie i zmianach jakie zaszły z poziomem wybrzeża na terenie Egiptu.

https://www.jstor.org/stable/26664991