Apollonia

Miasto założono w siódmym wieku p.n.e. W czwartym wieku trzęsienia ziemi doprowadziły do osunięcia się dużej części miasta do morza. Miasto zostało odbudowane z pomocą Ptolemeuszy. Służyło za port miasta Cyrena. Rozwijało się przez cały okres hellenistyczny i rzymski. Było zamieszkane także w czasach bizantyjskich. W Apollonii istniała świątynia jak i stadion. Otoczone było murem na kształcie trapezu. O szerokim zasięgu handlu tego portowego miasta świadczą amfory z Grecji, Sycylii i Italii. Miasto leżało na miejscu współczesnej Susy.


Arsione Taucheria

Miasto założone jako Taucheria zmieniło nazwę za Ptolemeusza Euregetesa. Leżało na wybrzeżu Cyrenajki, na zachód od Ptolemais. Wykopaliska pozwoliły na odkrycie silnych murów miejskich z czasów bizantyjskich. Nie wiadomo jednak zbyt wiele na temat samego miasta.


Berenike Euesperides

Miasto założono w szóstym wieku p.n.e. Nazwę zmienił Na Berenikę Ptolemeusz Eureugetes. Przesunięto wtedy także lokalizację miasta. Berenika leżała od wtedy na końcu półwyspu, dzięki czemu port był chroniony naturalnie od sztormów. Nie wiadomo co skłoniło Ptolemeuszy do przeniesienia miasta. Dokładna data tego wydarzenia nie jest znana. Obecnie na miejscu tego miasta leży Benghazi. Leżało ono najbardziej na zachód spośród miast Cyrenajki. Było ważnym ośrodkiem handlowym.

Wykopaliska w mieście pozwoliły odkryć fortyfikacje, cmentarz oraz monety z Euesprides. Jednak z Berenike już nie. Co może wskazywać na brak ówcześnie mennicy w tym mieście. W Berenice istniała ważna świątynia Afrodyty i Apolla. Ponadto odkryto stelę honoryfikacyjną z pierwszego wieku p.n.e.Miasto leżało na planie oktagonalnym na osi północ-południe. Ponadto odkryto amfory w wielu regionów morza śródziemnego.


Ptolemais Barke

Miejsce Ptolemais zostało zasiedlone przed czasami hellenistycznymi. Leżało około stu kilometrów na wschód od Bereniki, na wybrzeżu Cyrenajki. Służyło za port miasta Barka. Za Ptolemeusza Euergatesa zmieniono mu nazwę i wcielono do niego miasto Barkę. W czasach późno rzymskich w mieście znajdowała się siedziba biskupstwa.

Euergetes przebudował Ptolemais dając mu nowy plan. Wzniesiono także mury jak i pałac gubernatora. Miasto rozwijało się w następnych wiekach. Aż do czasów gdy straciło dostęp do słodkiej wody. Odnowiono je dopiero za czasów Justyniana budując akwedukt. W mieście zanjdował się ponadto Hipodrom, Teatr i Odeon. W mieście na początku XXI wieku działała polska misja archeologiczna.


O wykopaliskach w Apollonii więcej poniżej.

https://www.jstor.org/stable/501894