ptolemais
Ptolemejska moneta z Ptolemais Lebados

Arsione w Cylicji

Dokładna lokalizacja tej miejscowości nie jest znana. Miała mieć znaczenie strategiczne. Miał się znajdować tam port. Polis zostało założone przez Ptolemeusz Philadelfosa. Razem z całym regionem miało szybko znaleźć się pod kontrolą Seleukidów. Nie wiadomo nic na temat wielkości miasta. Ani na temat tego kiedy zostało opuszczone.


Arsione Rithmeo

Polis leżało niedaleko dzisiejszego Retimno. Miasto miało istnieć już w czasie wojny Chermonidejskiej. Powstało na miejscu starego polis. Nie wiadomo kiedy dokładnie się wydarzyło jej przemianowanie. Miasto miało port oraz mennicę. Jednak jego wielkość jest nie znana. Nie jest pewne kiedy je opuszczono.


Ptolemais Larissa

Ptolemeusze zdobyli to miasto w czasie 3 wojny syryjskiej. Nadali mu następnie nazwę Ptolemais. Leżało ono Toradzie. Niewiele wiadomo na temat losów tego miasta pod rządami Ptolemeuszy. Jak i wszystkie inne miasta Ptolemeuszy w Azji Mniejszej miało port. W czasach rzymskich było już opuszczone.


Ptolemais Lebados

Miasto istniało od czasów Archaicznych. Za czasów Antygona próbowano je połączyć z Teos. Nie udało się tego jednak dokonać. Ptolemeusze zdobyli kontrolę nad Jonią i tym miastem najprawdopodobniej za czasów Ptolemeusza Euergetesa podczas trzeciej wojny syryjskiej. Jeszcze za czasów Antiocha Sotera miało to miasto honorować Seleukidów. Pod ich władzę powróciło za czasów Antiocha Megasa. Miasto istniało aż do czasów późno rzymskich. Było wtedy siedzibą biskupstwa.

Miasto było bogate i za czasów rzymskich stanowiło jeden z ośrodków kulturalnych Azji Mniejszej. Do czasów dzisiejszych zachowały się między innymi mury i ruiny łaźni rzymskich. Istniały w jego pobliżu gorące źródła. Ponadto posiadało ono port. W mieście istniała także mennica. Moneta na zdjęciu powyżej została w niej wybita.


Ptolemais w Pamphili

Niewiele wiemy na temat tego miasta. Zostało ono wspominane przez Strabona. Miało leżeć między rzekami Melas a Alanya. Nie zostało jednak odnalezione do tej pory. Najprawdopodobniej założył je Ptolemeusz Filadelfos. Razem z okolicznymi miastami była zarządzana przez Ekonoma.


Więcej na temat rządów Ptolemeuszy w Azji Mniejszej poniżej.

https://www.jstor.org/stable/23850434