pontyjskie

Amastris

Miasto założył Lizymach i nazwał je na cześć swojej żony. Po jego śmierci podporządkowało się Pontowi. Widziało w tym szansę na uratowanie się przed dominacją Heraklei Pontyjskiej. Ludność w mieście dzieliła się na cztery fylle. Polis biło swoje własne monety. W czasach rzymskich było niewielkim miastem portowym. Zamieszkiwano je do czasów bizantyjskich, kiedy opustoszało. Dzisiaj w jego miejscu istnieje miasto Amsra.


Amisos

Miasto istniało jeszcze w czasach przed hellenistycznych. Była to pierwsza stolica Pontu. Świadectwem tego są królewskie grobowce znajdujące się w pobliżu tego polis. Kilka spośród nich widać na zdjęciu powyżej. Mithrydathes założył port miasta zwany Eupatorią Amissos. W czasie jego wojen oba ośrodki zostały zdobyte przez Lukullusa. Port nie przetrwał wojny. Natomiast miasto istniało pod panowaniem rzymskim. Było jednym z ważniejszych miast we wschodniej Anatolii. Pochodziło z niego wielu filozofów, wśród nich Strabon. Zamieszkiwane jest aż do dzisiaj.


Eupatoria Magnopolis

To pontyjskie miasto zostało złożone przez Mitrydathesa Eupatora. Leżało na skrzyżowaniu ważnych tras handlowych. Leżało nad brzegiem rzek Lycus i Iris. Jednak dokładna jego lokalizacja nie jest znana. Miasto w czasie wojen z Rzymem poddało się Lukullusowi. Zostało później odbite przez Mitrydathesa i zburzone za karę. Odbudował je pod nazwą Magnopolis Pompejusz Wielki. Nie wiadomo kiedy zostało opuszczone.


Farnakeia

Pontyjskie miasto założone przez Farnakesa Pierwszego. Nazwał je swoim imieniem. Znajdowało się w miejscu starszego ośrodka, istniejącego jeszcze w czasach perskich. Polis leżało nad morzem Czarnym, między Trapezuntem a Amisos. Za czasów rzymskich zwano je Karesous. Obecnie leży na jego miejscu miasto Giresun.


Sinope

Stare miasto greckie, założone jeszcze przez kolonistów z Miletu w VII wieku p.n.e. Początkowo odpierało próby zdobycia przez królów Pontu. Jednak za panowania Farnakesa zostało w końcu opanowane. Było stolicą królestwa przez następne sto lat. Aż do zdobycia go w 70 roku p.n.e. przez Lukulusa. Wcieliło on je do imperium rzymskiego. Przez całą starożytność był to kluczowy port Morza Czarnego. Pozostało w nim wiele zabytków z tego okresu.


Więcej o kontaktach pomiędzy grekami a mieszkańcami królestwa Pontu poniżej.

https://www.jstor.org/stable/581032