armenii

Łaźnie w Artaraxa, stolicy Armenii z czasów Artaxydów.


Armavir

Miasto było pierwsza stolicą Armenii. Założone zostało przez władców Urartu. Nazywało się wtedy Argishtikhinili i kontrolowało żyzną dolinę Arrarat. Po przekształceniu satrapii Armenii w królestwo przez Orontesa III stało się jego stolicą. Przyjęło wtedy nową nazwę. W mieście pojawiły się hellenistyczne wpływy. Co widoczne jest w inskrypcjach pisanych w Grece. Wszyscy władcy Orontidzcy zostali pochowani w tym mieście. Ostatni z władców tej dynastii przeniusł stolicę do założonego przez siebie Yervandashat. Miasto było zamieszkane jednak nadal. Na początku naszej ery było kilkakrotnie atakowane przez różne armie. Cały czas było jednak zamieszkane. Dopiero za czasów Safaidów miasto opustoszało. Obecnie zaraz obok jego pozostałości znajduje się współczesny Armavir.

Tirganes II sprowadził do miasta wielu żydów. Miejscowość ta była jednym z centrów judaizmu w antycznej i wczesnośredniowiecznej Armenii. W mieście prowadzono wykopaliska. Odkryto istnienie świątyń z różnych okresów. Odkryto także inskrypcje.


Armazi

Stolica antycznej Iberii kaukaskiej. Miasto założone zostało w IV wieku p.n.e. Nie wiadomo jednak przez kogo konkretnie. Leżało w centralnej Gruzji. Znajdowała się w nim potężna cytadela. Zachowało się także wiele innych ruin w tym mieście. Upadek miasta nastąpił dopiero gdy stolica została przeniesiona do Tibilisi w V wieku n.e. Niedługo później opustoszało.


Arsamosata

Miejscowość miała być zamieszkana już w czasach Urartu. Możliwe że za czasów Orontidów stała się jedną z rezydencji królewskich. Miała być jedną ze stolic Sophene. Antioch Magas miał obozować koło tego miasta. Jednak jego dokładna lokalizacja nie jest znana.


Artaxata

Miasto założył król Artaxis I z pomocą Hannibala. Miała stać się stolicą królestwa Armenii, w miejsce Yervandashat, która była stolicą za poprzedniej dynastii Orontidów. Zbudował cytadelę w której znajdował się pałac królewski. Rozwijało się ono prężnie dzięki dobremu położeniu. Sprowadzono do niego także mieszkańców z innych miejscowości. Miasto myło wieloetniczną metropolią. Stolicą Armenii była, z krótką przerwą za czasów Tirganesa Wielkiego aż do zniszczenia w czasach Hadriana. Tirganes stoczył także pod jej murami bitwę z Lucullusem, którą przegrał, jednak samo polis się obroniło. Miasto jednak istniało dalej. Zostało opuszczone ostatecznie na początku średniowiecza.

W mieście istniała mennica, w której bito monety z rożnych kruszców. Ponadto znajdowały się łaźnie, teatr, pałac królewski i wiele świątyń. Te ostatnie miały zostać przeniesione z Bagaran. Istniała ponadto cytadela i całe miasto było otocznie potężnymi murami. Miasto znajduje się niedaleko dzisiejszego Erewania.


Poniżej więcej na monet bitych w Artaxata.

https://www.jstor.org/stable/42678879