Armenia

Cytadela w Tigranocerta, stolicy imperium Armeńskiego.


Armazi

Stolica antycznej Iberii Kaukaskiej. Miasto założone zostało w IV wieku p.n.e. Nie wiadomo jednak przez kogo konkretnie. Leżało w centralnej Gruzji. Znajdowała się w nim potężna cytadela. Zachowało się także wiele innych ruin w tym mieście. Część jej murów mieliwznieść rzymianie. W pobliżu znajduje się zbudowany przez nich most Pompejusza. Miasto odegrało kluczową rolę w powstaniu alfabetu gruzińskiego. Gdy stolica została przeniesiona do Mtskhety w III wieku n.e. miasto pozostało religijnym centrum pogańskiej religii i częścią systemu obrony nowej stolicy. Amarzi opustoszało dopiero gdy Arabowie je złupili w VIII wieku.


Carcathiocerta

Miasto znajdowało się niedaleko Eğil. Było stolicą królestwa Spohene, aż zostało zastąpione w tej funkcji przez Arsamosatę. Nie wiadomo kto je założył. Antioch Epifanes miał je przemianować na Epifaneę. W czasach późno rzymskich było siedzibą biskupstwa.


Filadelfia

Miasto leżało na drodze z Artaraxy do Ekbatany. Nie jest pewne gdzie dokładnie, możliwe iż leżała niedaleko jeziora Urima, ani przez kogo. Możliwe iż był to Demetrios Theos Filadelfos, Arakses II bądź Artabanos I.


Tigranocerta

Miasto założył Tirganes Wielki. Miało być stolicą jego armeńskiego imperium. Znajdowało się w jego centrum, czyli w pobliżu dzisiejszego Diyarbakır. Rolę stolicy pełniło przez dekadę. Miasto było zamieszkanie przez mieszkańców którzy zostali zmuszeni do przeprowadzenia się do niego. Po zdobyciu go przez Lukullusa zostali oni odesłani do swoich starych domów. Miasto nigdy potem się nie odbudowało. W czasach świetności za Tirganesa było ludną i bogatą metropolią. Możliwe iż liczyła 300 tysięcy mieszkańców. Miała wiele, dopiero co zbudowanymi pięknymi budowlami. Możliwe iż znajdowało się w miejscu starszej, asyryjskiej miejscowości.


Vagharshapat

Miasto to znajdowało się koło dzisiejszego Aramwiru. Miejsce to było zamieszkane już w neolicie. Pierwsze informacje pisane na jego temat pochodzą z czasów Urartu. Było wtedy jak i przez kilka następnych stuleci niewielkim miastem. Rozwój miasta nastąpił na początku drugiego wieku n.e. gdy król Vologases uczynił je stolica Armenii. Było nią przez ponad dwa stulecia. Do czasu gdy zastąpiła je w te funkcji Dvin. Nadal jednak było ważnym miastem w królestwie. Powstawało w nim wtedy wiele kościołów i klasztorów. Opustoszało dopiero w X wieku po najazdach tureckich. Z budowli z okresu gdy była stolicą przetrwała katedra w Eczmiadzynie. Najstarsza i najważniejsza ze świątyń armeńskich.


Yervandashat

Miasto to leżało nad granicą Armeńsko-Turecką, nad rzeką Arax. Przeniósł do niego z Aramwiru stolicę Armenii król Orontes. Miał wznieść w nim pałac oraz potężne mury. Swoją funkcję niedługo pełniło. Została ona przeniesiona po mniej niż pół wieku do Artaxaty. Miało być później zamieszkane aż do IV wieku n.e. Gdy zostało zburzone przez Persów. W mieście nie prowadzono wykopalisk. Nie zachorowały się także większe budowle.


Więcej o monetach imperium Armeńskiego poniżej.

https://www.jstor.org/stable/42667454