Alkajos tak jak Safona pochodził w wyspy Lesbos. Jako arystokrata brał udział w lokalnej polityce. Miał tworzyć utwory poświęcone polityce, bogom jak i miłości. Również wychwalał picie wina i świętowanie z przyjaciółmi. Niestety, do naszych czasów nie zachował się w całości żaden z jego utworów.

O związkach między utworami Alkajosa a Pieśniami Horacego.

https://www.jstor.org/stable/4493356