Anakreont pochodził z miasta Teos leżącego na azjatyckim wybrzeżu Morza Egejskiego. Wyemigrował stamtąd do Tracji aby uciec przed dominacją perską. W swoich pieśniach opiewał picie wina i biesiady. Ponadto wychwalał bogów, szczególnie Artemidę i Dionizosa. Mimo że uznawano go w czasach antycznych za wybitnego poetę do naszych czasów przetrwały tylko fragmenty jego dzieł.

O zawiązkach Anakretona z Atenami.

https://www.jstor.org/stable/43910533