Strona o historii antycznej

Tag: poezja

Poeci Greccy

Który poeta ułożył wiersz na cześć poległych pod Termopilami spartan?

Safona
Correct! Wrong!

Pindar

Pindar urodził się w malej wiosce w Beocji. Możliwe że w czasie wojen perskich mieszkał na Eginie, a potem udał się na Sycylię. Przenosił się z miasta do miasta. Umarł w Argos w wieku 80 lat. Pisał głównie pieśni dla chórów. Wychwalał w nich często zwycięstwa na igrzyskach olimpijskich oraz w bitwach. Wiele z jego utworów dotrwało do naszych czasów.

Więcej o pieśniach Pindara

https://www.jstor.org/stable/10.1086/683076

Bakchylides

Poeta ten był siostrzeńcem poprzedniego autora. Po nim również nie zachował się żaden wizerunek. Jego wiersze były bardzo eleganckie i dopracowane. Skupiał się w nich na wychwalaniu bohaterów z mitologii. Podobnie jak większości innych poetów Grecji nie przetrwały jego wiersze.

Więcej o pieśniach Bakchylidesa

https://www.jstor.org/stable/24645095

Simonides

Nie zachował się żaden wizerunek Simonidesa. Pochodził on z Keos ale życie spędził w wielu miejscach. Najpierw żył w Atenach, następnie w Tesalii, z której wrócił do Aten. Umarł natomiast na Sycylii. Tworzył głównie pieśni dla chórów. Wychwalał w nich zwycięzców na igrzyskach oraz bogów. Jego najsłynniejszym utworem był wiersz (powyżej jest inskrypcja z nim) na cześć Spartan poległych pod Termopilami: O cudzoziemcze, powiedz Lacedemończykom, że wierni ich prawom, tu polegliśmy . Jednak większość jego utworów nie zachowała się.

Więcej o utworach Simonidesa poniżej.

https://www.jstor.org/stable/20054138

Stezychor

Setezychor pochodził z Himery na Sycylii. Spędził na tej wyspie całe swoje życie. W swoich wierszach wychwalał bogów. Pisał dużo pieśni dla chórów, wprowadzając do nich swoje innowacje. Podobnie jak wielu innych autorów, mimo szacunku jakim go otaczano w antycznej Grecji większość dzieł zaginęła.

Więcej na temat pochodzenia poety jest w artykule poniżej.

https://www.jstor.org/stable/23849824

Anakreont

Anakreont pochodził z miasta Teos leżącego na azjatyckim wybrzeżu Morza Egejskiego. Wyemigrował stamtąd do Tracji aby uciec przed dominacją perską. W swoich pieśniach opiewał picie wina i biesiady. Ponadto wychwalał bogów, szczególnie Artemidę i Dionizosa. Mimo że uznawano go w czasach antycznych za wybitnego poetę do naszych czasów przetrwały tylko fragmenty jego dzieł.

O zawiązkach Anakretona z Atenami.

https://www.jstor.org/stable/43910533

Aklman

Nie jest pewne skąd pochodził Alkman. Mógł pochodzić zarówno Sardes w Azji jak i ze Sparty. Tworzył utwory dla chórów dziewcząt występujących na uroczystościach religijnych. Miał w nich wychwalać bogów, kobiety i przyrodę. Uważano go za jednego z największych poetów ówczesnych czasów. Mimo tego nie przetrwał do dziś żaden jego utwór.

Więcej na temat Alkmana.

https://www.jstor.org/stable/23953906


Tyrtajos

Tym razem bez zdjęcia, gdyż nie zachował się żaden wizerunek Tyrtajosa. Jego pochodzenie jest nie ustalone. Część badaczy wskazuje na Ateny, inni natomiast na Spartę. Sławę zdobył tworząc dzieła wychwalające odwagę hoplitów. Działał podczas wojny, którą Sparta toczyła z sąsiednią Mesenią. Do dzisiaj przetrwała tylko niewielka część jego twórczości.

Więcej o pieśniach Tyrtajosa.

https://www.jstor.org/stable/26307533

Safona

Safona jest najstarszą znaną poetką grecką. Pochodziła z arystokratycznej rodzinny. Tworzyła na wyspie Lesbos. Uczyła kobiety gry na lirze. Swoje wiersze poświęcała swojej córce oraz uczennicom. Wiele z nich ukazywało miłość do nich żal, gdy wychodziły za mąż. Była wysoko ceniona już w starożytności. Od miejsca jej zamieszkania powstało określenie miłości lesbijskiej.

O grupie kierowanej przez Safonę.

https://www.jstor.org/stable/40379149

© 2024 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑