Demeter była siostrą Zeusa i matką Persefony. Na Jej domeną były wszystkie rośliny, a w szczególności rolnictwo. Jej symbolami były Róg Obfitości i bukiet zbóż. Po tym jak jej córka została żoną Hadesa przyroda na pół roku obumierała. Było to wyrazem smutku matki. Gdy wracała Persefona na ziemię matka się radowała. A rośliny odżywały i rozkwitały.

Więcej na temat Demeter poniżej.

https://www.jstor.org/stable/10.1086/669646