Pismo linerane A było najstarszym pismem Grecji. Powstało prawdopodobnie na Krecie około 1800 roku p.n.e. Korzystano z niego do XV wieku. Zostało ono odczytane tylko częściowo. Możliwe że było ono pismem sylabicznym. Nie jest pewne jakie języki nim zapisywano.