Rzemiosło w Grecji było bardzo rozwinięte. Zakłady były z reguły niewielkie. Sporadycznie pojawiały się manufaktury zatrudniające steki niewolników. Najbardziej rozpowszechniona była produkcja ceramiki. Szczególnie w Atenach produkowano jej dużo, również na eksport. We wcześniejszych czasach ważną rolę odgrywał Korynt w produkcji ceramiki.

Drugim ważnym sektorem była produkcja broni i innych produktów metalowych, w tym z brązu. Istniały również zakłady jubilerskie. Aby je produkować często trzeba było importować metale. Ponadto istniały zakłady farbiarskie, tkackie, obróbki drewna i skór.

Więcej o ówczesnym rzemiośle poniżej.

https://www.jstor.org/stable/10.3764/aja.124.2.0215